Over 25 processer in-house. Vi er overbeviste om, at vi kan løse din opgave.

Over 25 processer in-house. Vi er overbeviste om, at vi kan løse din opgave.

Fremstillings- og bearbejdningsprocesser

Jensen Metal har over 25 forskellige fremstillings- og bearbejdningsprocesser in-house.

Selvom vi i vid udstrækning anvender højteknologiske bearbejdningsmaskiner og -anlæg, så anvender vi også konventionelle maskiner, som f.eks. manuelt betjente bukke- og stansemaskiner.

For at sikre den samme høje kvalitet er alle vores operatører trænede i at udføre egenkontrol samt løbende at vedligeholde og rengøre maskiner og udstyr.

Vi leverer produkter til en lang række brancher, fra prototyper og enkeltstyksproduktioner over mindre serier til serieproduktion. Produkterne kan være komponenter, maskiner eller hele anlæg, færdiggørelsesgraden afhænger af kundens ønsker og behov, vi kan leverer de rå emner – med eller uden overfladebehandling - for montage hos kunden eller vi kan levere færdigmonteret emner i kundens emballage direkte til slutkunden. 

Vi kan stå både for prototypen, planlægning, materialeindkøb, produktion, montering, videreudvikling, kvalitetssikring, emballering og logistik. Desuden håndterer vi alle facetter i opgaven med udpræget sans for detaljerne - lige fra kantbukning over svejsning til levering.
 
Som projektledere sørger vi for, at alle processer bliver udført optimalt, og at produktet bliver leveret til tiden. Som kunde har du kun én kontakt, der vil følge projektet igennem hele processen. 

Læs mere om alle vores kompetencer og værdiskabende services her.

IT og ordrestyring

Ud over de mange fremstillings- og bearbejdningsprocesser vi har til vores rådighed, så er det også vigtigt at bemærke, at vi hos Jensen Metal har et fuldblods ERP system, der giver os et 100 % overblik over såvel økonomien som lager-, produktions- og ordresituationen.

Styr på driften. Vores ERP-system er en integreret del i alle aspekter af virksomhedens drift, fra vedligeholdelse af de enkelte varenumre og styklister, over behovsberegning af materialer, til styring af indkøbsordrer og lager samt produktionsplanlægning, fakturering, KPI rapporter og regnskaber.

Overblik. ERP-systemet giver os det samlede overblik, så vi kan følge alle ordrer i detaljer. Vi får præcise data og information, som vi anvender i vores analyser og planlægning, for derigennem at minimerer risikoen for fejl.

Læring. Vi registrerer løbende leveringsperformance og servicegrad samt reklamationer. Vores ERP system indeholder de data, som gør os i stand til at træffe de rigtige langsigtede beslutninger.

Rentabilitet. Vores ERP-system giver os mulighed for at sammenholde for- og efterkalkulation for den enkelte ordre eller det enkelte produkt – helt ned på de enkelte processer – det giver os en enestående mulighed for at identificerer afvigelser og potentielle indsats- og forbedringsområder.

Vi kan ikke kun hele løsninger - vi kan også

Vi kan ikke kun hele løsninger - vi kan også

Laserskæring

Attraktive priser og hurtig levering uanset om opgaven er stor eller lille.

Læs mere
Vi kan ikke kun hele løsninger - vi kan også

Opkravning

Nedbring fremstillingsomkostninger og opnå perfekt hygiejne.

Læs mere
Vi kan ikke kun hele løsninger - vi kan også

Kantbukning

Minimér antallet af svejsninger – vi gør det umulige muligt.

Læs mere
Vi kan ikke kun hele løsninger - vi kan også

Se vores maskinliste

Se vores komplette maskinliste i den vedhæftede pdf-fil.

Åbn som pdf

In-house processer

 • Laserskæring
 • Fladder afgratning
 • Vibrations afgratning
 • Manuel afgratning
 • Manuel drejning
 • Manuel og CNC fræsning
 • Valsning
 • Stans og dybtræk
 • Værktøjsfremstilling
 • Kantbukning

 • Bertling
 • Manuel rørbukning
 • Save til afkortning af rør
 • TIG svejsning
 • CMT svejsning
 • MIG/MAG svejsning
 • Orbitalsvejsning
 • Rundsømssvejsning
 • Opkravning

 • Trykprøvning
 • Penetrant testning
 • Affedtningsanlæg
 • Slibning
 • Glasblæsning
 • Bejdsemaskine og spray/pensel bejdsning
 • ... og mange andre

Processer, hvor vi anvender godkendte leverandører

For de processer vi ikke har in-house, har vi sørget for, at etablere et tæt samarbejde med dygtige og pålidelige samarbejdspartnere, der komplementerer os. Vi foretager løbende evalueringer af vores leverandører, dermed sikrer vi os, at de lever op til krav, som du og vi stiller.

 • Rørlaserskæring
 • 3D Rørbukning
 • Dypbejdsning
 • Elektropolering
underleverandør
Søren Strunge
"Fandt du ikke, hvad du søgte, så giv mig et kald."

Søren Strunge +45 40 46 92 41 CEO