Persondatapolitik hos Jensen Metal A/S

Persondatapolitik

Vi er hos Jensen Metal A/S dataansvarlig omkring de oplysninger vi modtager om dig, vedrørende henvendelser omkring vores services, samhandel med dig og din virksomhed, nyhedsbrev eller andre forespørgsler.
 
Vi respekterer vi dit privatliv, og bestræber os derfor på altid, at behandle dine personoplysninger med diskretion og respekt. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov, og kun den mængde af oplysninger, som er nødvendig til formålet, hvorpå de er indsamlet. Denne privatlivspolitik har i sigte, at informere om hvordan vores behandling foregår, når vi indhenter eller modtager personoplysninger om dig. Vores kontaktoplysninger er:
 
Jensen Metal A/S
Stormosevej 6,
8361 Hasselager
CVR 28 29 07 72
info-dk@jensenmetal.dk
Tel: +45 86 28 12 77
 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler kun almindelige personoplysninger om dig i relation til samhandel, og kun den mængde af personoplysninger som er nødvendig til at opfylde formålet.
Dine personoplysninger behandles ud fra nedenstående behandlingsgrundlag:
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, 1 (b): nødvendigheden i forbindelse med opfyldelsen af en kontrakt hvorpå den registrerede er part.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, 1 (c): nødvendigheden i forbindelse med overholdelse af retslig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
Vi indhenter, modtager og behandler også personoplysninger omkring dig, når du besøger vores hjemmeside, kontakter os omkring et produkt, en service eller andre forespørgsler, eller hvis du giver os feedback. De personoplysninger vi behandler omkring dig er som hovedregel almindelige oplysninger, såsom navn, e-mail, stilling etc. Vi bruger dine personoplysninger til at behandle din henvendelse når du kontakter os, eller til at håndtere den feedback du giver.
 
Når du besøger vores hjemmeside efterlader din browser en række indirekte personoplysninger omkring dig herunder, browser sprog, geografisk lokation, dato, tid, samt cookies, denne information bruger vi til løbende at forbedre vores hjemmeside, både brugeroplevelsen, samt forbedring af produkter og services. Brugen af vores hjemmesiden vil automatisk efterlade cookies, medmindre det aktivt vælges fra, du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik. [ret link]
 

Andre modtagere

Som hovedregel deles dine personoplysninger ikke med andre eksterne personer eller virksomheder uden dit samtykke. Dog vil det i visse situationer være nødvendigt for os at dele dine oplysninger med vores søsterselskaber og eventuelle datterselskaber, alle beliggende inden for EU. Videregives dine personoplysninger indenfor koncernen, vil behandlingen ske ud fra fælles retningslinjer ift. behandlingssikkerhed, samt med udgangspunkt i gældende lovgivning. Dernæst vil det i nogle situationer være nødvendigt at dele dine personoplysninger med samarbejdspartnere, underleverandører, eller analytiske platforme som arbejder i vores øjemed. Formålet med deling af dine personoplysninger er at være i stand til at besvare din forespørgsel, levere et produkt, og at give dig den bedst mulige service.
 
Vi deler ikke dine personoplysninger med andre virksomheder eller personer i forbindelse med markedsføring, er dette relevant, indhenter vi først dit samtykke hertil. I tilfælde hvor vi har indhentet dit samtykke, har du ret til når som helst at tilbagekalde dette, ønsker du at benytte denne rettighed skal du kontakte os.
 

Markedsføring

Vi vil gerne kunne sende dig nyhedsbreve med information omkring vores produkter og services, vi sender kun denne information på baggrund af indhentet samtykke fra dig, du har til hver en tid retten til at tilbagekalde dit samtykke.
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve fra os, kan du tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på feltet ”afmeld” i selve nyhedsbrevet, eller kontakte os på info-dk@jensenmetal.dk

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger i vores systemer, så længe oplysningerne er nødvendige til opfyldelse af formålet, hvorpå de er indsamlet. Efter sidste aktivitet eller kontakt med dig, opbevarer vi dine personoplysninger i op til fem år.

Datasikkerhed

Vi tager altid de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, når de er i vores besiddelse. Derfor er adgangen til dine oplysninger, begrænset til en lille gruppe af vores medarbejdere. De medarbejdere som behandler dine oplysninger, er underlagt vores interne, samt generelle retningslinjer for behandling i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Vi indsamler og behandler kun den mængde oplysninger som er nødvendig til opfyldelse af formålet. Vi stræber efter altid at tage de nødvendige tekniske foranstaltninger for at beskytte dine data fra hændeligt tab eller tilintetgørelse, samt uautoriseret adgang eller videregivelse.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Dine rettigheder fremgår herunder. Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse, artikel 16 Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning (retten til at blive glemt), artikel 17
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til indsigelse, artikel 21
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse, artikel 22
Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, som alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Mere om dine rettigheder
Du kan læse mere om dine rettigheder i datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ønsker du at gøre brug af en af dine ovenstående rettigheder, kan du kontakte os på info-dk@jensenmetal.dk. Andre henvendelser vedrørende vores behandling af personoplysninger er også velkomne her.

Klage

Har du klager i forbindelse med vores behandling af personoplysninger bedes du kontakte os. Kan vi ikke nå til enighed, har du ret til at kontakte datatilsynet, deres kontakt oplysninger findes på www.datatilsynet.dk.