Job

Værdier

Vi betragter dygtige medarbejdere, engagement og arbejdsglæde som grundlaget for vores succes og som en forudsætning for at producere unikke løsninger. Vi gør en stor indsats for at bevare et godt psykisk arbejdsmiljø og har fokus på åbenhed og gensidig respekt. Du kan se vores smiley fra Arbejdstilsynet her.

Samtidig stiller vi krav om faglighed, engagement og evnen til at samarbejde med kolleger og yde god service til vores kunder verden over.

Vores kerneværdier er:

Troværdighed Vi holder, hvad vi lover.
Værdiskabende Enhver aktivitet skal skabe værdi.
Kompetent Faglighed, dygtige og flittige.
Committed   Performance, indsigt og viden.
Ordentlig Ansvarlig, fair og ærlige.

              

Job

En karriere hos Jensen Metal byder på et væld af faglige og personlige udfordringer. Hos os får du lov at anvende din viden kreativt og innovativt. Samtidig får du mulighed for at vedligeholde og udvikle dine faglige kompetencer gennem både intern og ekstern efteruddannelse.

Har du lyst til at blive en del af Jensen Metal? Så hører vi meget gerne fra dig. Skulle der ikke være en ledig stilling, som tiltaler dig, er du meget velkommen til at sende en uopfordret ansøgning.

Du kan sende din ansøgning og dit CV til job-dk@jensenmetal.dk


Jensen Metal er medlem af Dansk Industri, hvilket også er din garanti for, at vi har ordnede forhold. Se vores medlemskab ved at trykke på logoet. I søgefeltet, som kommer frem, skal du skrive vores navn "Jensen Metal".

Ledige stillinger

Produktion

Stilling Resumé Tiltrædelse

Lærlinge

Er du god til at arbejde med dine hænder og indstillet på at gøre en indsats? Så kan vi tilbyde dig en virkelig god læreplads, hvor du sammen med nogle af branchens dygtigste svende, skal fremstille rustfri produkter af højeste kvalitet.

I lære som industriteknikker-maskin - læs mere

I lære som rustfri smed - læs mere

Smed: August 2024.

Industri-teknikker: August 2024.


 
 

 

 

Kontor/Administration

Stilling  Resumé Tiltrædelse

 

   

 

Behandling af persondata ved rekruttering

Oplysningspligt og samtykke

De nye databeskyttelsesregler, som gælder fra den 25. maj 2018 afløser persondataloven, som har været gældende siden 1. juli 2000. De nye regler findes først og fremmest i en forordning, som blev endelig vedtaget i april 2016, og som officielt hedder: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. (databeskyttelsesforordningen).

Vi har som virksomhed en oplysningspligt over for dig, som ansøger. Denne oplysningspligt under rekruttering skal beskrive formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen. 

Dernæst skal vi sikre, at både du og virksomheden lever op til databeskyttelsesreglerne, hvilket betyder, at der skal afgives samtykke fra dig, såfremt du ønsker, at vi, som virksomhed, kan tage en reference på dig.

Ligeledes skal du sikre dig, at du har givet den/de virksomheder, du har oplistet, et samtykke på, at de må afgive referenceoplysninger om dig.

Sluttetligt kan du afgive samtykke til, at vi må opbevare din ansøgning i 6 måneder til en eventuel anden stilling, som du eventuelt ville kunne komme i betragtning til.

Erklæringer