Indberet overtrædelse

Indberet overtrædelse

Indberet overtrædelse

Jensen Metals whistleblowerordning sikrer et højt beskyttelsesniveau for personer, der indberetter alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold. Ordningen kan benyttes, hvis man oplever eller har mistanke om disse alvorlige forhold i Jensen Metal eller ved forhold og aktiviteter med tilknytning til Jensen Metal.

Jensen Metal er en ansvarlig virksomhed med en åben kultur, hvor alle kan føle sig sikre og ytre sig, hvis man oplever potentielle brud på lovgivningen. Som udgangspunkt opfordres medarbejdere til at tale med deres nærmeste chef eller et medlem af direktionen i disse situationer, men det er også muligt at benytte whistleblowerordningen.

I whistleblowerordningen kan medarbejdere og andre interessenter i god tro foretage (anonyme eller ikke-anonyme) indberetninger om mistanke om potentielle brud på lovgivningen, herunder forhold som kan påføre Jensen Metal et økonomisk tab eller skade Jensen Metals omdømme.

Hvilke forhold kan indberettes?
Whistleblowerordningen kan kun bruges til at indberette om mistanke om potentielle brud på lovgivningen i aktiviteter med relation til Jensen Metal. Forhold som mobning, utilfredshed med løn, samarbejdsvanskeligheder mv. kan ikke anmeldes via whistleblowerordningen, men du kan i stedet indberette dette gennem vores normale kanaler, som f.eks. ledelse og tillidsvalgte.

  • Forhold, der kan indberettes via whistleblowerordningen, er for eksempel oplysninger om:
  • Underslæb, tyveri, korruption, bestikkelse, bedrageri, svig, dokumentfalsk, interessekonflikter, afpresning og misbrug af intern viden,
  • hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og illegale aktiviteter,
  • uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision,
  • væsentlige brud på arbejdssikkerheden,
  • afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder,
  • fysisk vold og seksuelle krænkelser.

Ovenstående liste er kun eksempler. Hvis du er i tvivl, om din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles.

Hvem kan indberette?
Indberetninger kan indgives af alle, herunder medarbejdere, leverandører, aktionærer og andre med tilknytning til Jensen Metal A/S.

Hvem kan indberettes?
Der kan indberettes om forhold, hvori Jensen Metals medarbejdere og andre interessenter med tilknytning til Jensen Metal er involveret i aktiviteter med direkte relation til virksomheden. Dette gælder både ansatte, direktion og Jensen Metals valgte ledelse. 

Læs mere om hvordan du indberetter en sag.