Whistleblowing

Whistleblowing

Jensen Metals whistleblowerordning sikrer et højt beskyttelsesniveau for personer, der indberetter alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold. Ordningen kan benyttes, hvis man oplever eller har mistanke om disse alvorlige forhold i Jensen Metal eller ved forhold og aktiviteter med tilknytning til Jensen Metal. 

Jensen Metal er en ansvarlig virksomhed med en åben kultur, hvor alle kan føle sig sikre og ytre sig, hvis man oplever potentielle brud på lovgivningen. Som udgangspunkt opfordres medarbejdere til at tale med deres nærmeste chef eller et medlem af direktionen i disse situationer, men det er også muligt at benytte whistleblowerordningen. 

Vi opfordrer alle som har alvorlige bekymringer som de ønsker at indberette, til at bruge vores whisteblowerordning. Her kan man indberette fortroligt og også – hvis man ønsker det – anonymt.

Du kan indberette her. 

Download Jensen Metals whisteblowingerpolitik her.