Ansvarsfraskrivelse

Juridisk information

Oplysningerne på denne hjemmeside stilles til rådighed med henblik på at informere interesserede parter om produkter, service-ydelser tilbudt af Jensen Metal og om Jensen Metal, der består af moderselskab Jensen Metal A/S og firmaets datterselskaber.

Denne hjemmeside er udformet i god tro af Jensen Metal, der gives dog ingen garanti - hverken udtrykkeligt eller underforstået - for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af de oplysninger, hjemmesiden indeholder. Denne hjemmeside og de indeholdte oplysninger leveres "som de er og forefindes" uden nogen garanti eller underforståede vilkår af nogen art - hverken udtrykkeligt eller underforstået – herunder også, men ikke kun begrænset til, nogen som helst indirekte garantier eller implicitte vilkår for salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller ikke-krænkelse af rettigheder.

Man bør altid få verificeret disse oplysninger, før man handler på baggrund heraf, ved at kontakte en Jensen Metal-afdeling eller -selskab. Man bør ikke ukritisk basere nogen som helst investeringsbeslutning på disse oplysninger.

Ved at gå ind på denne hjemmeside har man accepteret, at Jensen Metal under ingen omstændigheder kan holdes ansvarlig for noget direkte eller indirekte tab som følge af brug af oplysninger og materialer på denne hjemmeside.

Copyright

Denne hjemmeside er ejet af Jensen Metal A/S og drives af Jensen Metal A/S. Ophavsrettighederne til materialer, indeholdt på denne hjemmeside, samt ethvert Jensen Metal-varemærke og brand, inkluderet i de materialer, tilhører Jensen Metal og/eller licensgiver og/eller leverandører. Adgang til denne hjemmeside medfører ikke licens til at kopiere og/eller distribuere disse oplysninger, og man har ikke tilladelse til at gøre det uden Jensen Metals forudgående accept.

Ingen materialer, software, produkter eller service-ydelser, indhentet fra denne hjemmeside, må på nogen som helst måde modificeres, kopieres, vises, benyttes, bevilges, kopieres, gengives, uploades, sendes, overføres, sælges eller distribueres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Jensen Metal. Undtaget herfra er, at bruger må downloade et eksemplar af materialet på en individuel computer udelukkende til brugerens egen personlige anvendelse forudsat, at brugeren overholder samtlige ophavsrettigheder og øvrige ejendomsforbehold.