Din varemodtagelse

Din varemodtagelse

Simplified Procurement • Free up ressources

Gennem simplified procurement aflastes ikke kun din indkøbsafdeling, men også din varemodtagelse og din lagerbinding reduceres, idet vi også overtager hele logistikken og kontrollen på de indkøbte dele.

3
Søren Strunge
"Tal simplificeret procurement med os."

Søren Strunge +45 40 46 92 41 CEO