Short time-to-market

Short time-to-market

Kom hurtigt i mål • Reducér omkostningerne • Øg fleksibiliteten

Vores teknikere kan mere end blot produktionsforberedelse.

Ved at lade os bistå med produktoptimering allerede i konstruktionsfasen kan I reducere ”time-to-market”, idet konstruktion, produktoptimering og produktionsforberedelse sker sideløbende, og samtidig frigøre værdifulde ressourcer i jeres konstruktions- og udviklingsafdeling.

Vi kan også tilbyde re-design og produktionsoptimering af jeres eksisterende produkter, for herved at reducere fremstillingsomkostninger og forlænge levetiden på produktet. Det giver jer tid til at fokuserer på morgendagens produkter.

Vi støtter din konstruktionsafdeling med

 • ideudveksling og sparring
 • produktoptimering
 • 3D modellering, hvorved vi undgår flere prototyper, og samtidig eliminerer samlingsfejl
 • re-design og produktionsoptimering
 • valg af materialedimensioner og -kvaliteter
 • valg af overfladebehandling

Vi håndterer

 • alle gængse fil-formater
 • tæt og fortroligt samarbejde
 • udarbejdelse af svejseprocedurer og -beskrivelser
 • udarbejdelse af produktionstegninger og -grundlag, samt opbygning af styklister
 • fremstilling af værktøjer og svejsefiksturer
Frank Pedersen
"Tal produktoptimering og/eller re-design med os."

Frank Pedersen +45 87 34 25 60 Key Account Manager